KVKK Başvuru Formu

KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle” iletileceğini ifade etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere, Büyük Osmaniye Oteli tarafından pozitif hukukumuzun “yazılılık” kriterleri dikkate alınarak İlgili Kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

– Güvenli elektronik imzası ile “ELEKTRONİK POSTA ADRESİ” adresine bir e-posta göndererek, veya
– Bu forma atacağı el yazısı imzası ile, “ŞİRKET ADRESİ” adresine yapacağı şahsi başvuru ile, veya
– Noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Büyük Osmaniye Oteli’ne iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

I. İlgili Kişinin irtibat bilgileri:

Ad Soyad:

TCKN:

Telefon veya Cep Telefonu Numarası:

E-posta adresi (Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa):

Adres (Cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa):

II. İlgili Kişinin şirket ile ilişkisine ilişkin açıklamalar (aday çalışan, tedarikçi, müşteri, ziyaretçi gibi):
III. İlgili Kişinin KVKK md. 11 kapsamında talebi:
IV. İlgili Kişinin İmzası (kağıt ortamda başvuru yapılması halinde):